Free Economic Zone Production Parc «TARACLIA»

Competitivitate economică și tehnologii inovatoare
Mediu și schimbări climatice
Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranță alimentară

Descriere

<p>Parcul industrial al zonei economice libere „Taraclia” (www.feztaraclia.com) este un organism de stat, al cărui teritoriu este situat pe 36 de hectare în orașul Taraclia.</p>

<p>Principalul obiectiv al ZEL Taraclia este de a atrage investiții străine și de a stimula dezvoltarea industriilor existente integrate pe piața externă, de a promova exporturile și de a asigura crearea de noi locuri de muncă în regiune. Următoarele tipuri de activități pot fi desfășurate în zona liberă: a) producția industrială de bunuri orientate spre export; b) sortarea, ambalarea, etichetarea mărfurilor în tranzit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; b / 1) activități de comerț exterior; b / 2) activități de transport; c) tipuri de activități care sunt auxiliare și necesare pentru implementarea activităților specificate la alineatele (a) și (b).</p>

<p>Principalele avantaje sunt preferințele fiscale și privilegiile vamale pentru rezidenți, precum și condițiile favorabile pentru desfășurarea activităților garantate de stat. Există 4 rezidenți pe teritoriul ZEL Taraclia, ale căror activități vizează producția, inclusiv exportul de bunuri și servicii; peste 190 de persoane sunt angajate. Volumul total al investițiilor în zona liberă este de 18 842,8 mii dolari SUA.&nbsp;</p>