Articles

Filtre
E.g., 11.08.2022
E.g., 11.08.2022
Publication date: 17.05.2021
Author name: 
Andries Serafim

Academicianul Ion Dicusar [1962, 1962a] determinând sarcinile agrochimiei în Moldova, menționa necesitatea studierii: fertilității solului; particularităților biologice ale plantelor de cultură și necesarul lor în elemente nutritive; particularităților fiziologice ale îngrășămintelor aplicate în agricultură; acțiunii și interacțiunii lor în sistemul ”sol-plantă-îngrășăminte”.

Publication date: 25.03.2021
Author name: 
Mariana GHELUŢA, Aurelia CRIVOI

Acțiunea omului asupra naturii a condus la deteriorarea unor vaste ecosisteme naturale, la epuizarea solurilor şi a resurselor de apa potabilă, la despăduriri intense, dispariția unor specii vegetale și animale, poluarea globală a mediului, apariția efectului de seră, care a declanșat încălzirea planetară, la formarea ploilor acide, extinderea deșerturilor etc. Consecinţele problemelor de mediu pot avea implicaţii locale, internaţionale şi globale.

Publication date: 25.03.2021
Author name: 
Micu Vasile

Printre cele mai valoroase și durabile creații ale civilizației umane se află și cul- turile agricole. Selectarea și ameliorarea culturilor agricole este una dintre primele și cele mai fundamentale valori intelectuale. Agricultura a luat naștere atunci când omul primitiv, vânător și culegător de ceea ce îi oferea natura, a selectat și a plantat semințele acelor plante care le recolta prin eforturi la distanțe mari.

Publication date: 25.03.2021
Author name: 
Smerea Svetlana, Andronic Larisa

Procedeul constă în cultivarea in vitro a embrionilor imaturi obţinuţi de la genitori de viţă-de-vie apireni şi combinaţii hibride ale acestora, colectarea ciorchinilor după 30-45 zile de postanteză, pretratarea la temperatura de 4ºC, sterilizarea cu alcool etilic şi soluţie de hipoclorit de sodiu, excizarea seminţelor imature şi inocularea pe un mediu nutritiv, cultivarea la întuneric la o temperatură de 25±2°C timp de 30 zile, iar ulterior la aceeaşi temperatură, cu un fotoperiodism de 16 ore lumină, 8 ore întuneric şi iluminare de 2000 lx, apoi embrionii viabili se transferă pe un mediu

Publication date: 25.03.2021
Author name: 
Strutinchi Tudor

Invenţia se referă la industria alimentară, în special la adaosurile alimentare pe bază de produse vegetale naturale şi poate fi aplicată pentru producerea adaosurilor alimentare biologic active. Sunt cunoscute adaosuri alimentare cu proprietăţi hipoglicemice ce pot conţine făină din produse vegetale, cum ar fi tomate, pepene galben, bostan, stevie, nuci. Problema tehnică pe care o soluţionează invenţia constă în elaborarea unui nou adaos alimentar biologic activ cu proprietăţi hipoglicemice, datorită majorării conţinutului de substanţe biologic active şi fibre, accesibil şi necostisitor.

Publication date: 24.03.2021
Author name: 
Oficiul de Transfer Tehnologic al USM

Invenţia se referă la chimie, şi anume la un procedeu de captare a ionilor de sulfură şi hidrogenosulfură din diverse lichide, inclusiv din diferite categorii de ape, şi poate fi utilizată la purificarea apelor potabile, tehnologice şi reziduale.

Publication date: 24.03.2021
Author name: 
Oficiul de Transfer Tehnologic al USM

Elaborarea se referă la agricultură, industrie alimentară, farmaceutică, cosmetologice, industria SPA, aromoterapie, producătorii de ceaiuri naturale.

Publication date: 24.03.2021
Author name: 
Oficiul de Transfer Tehnologic al USM

Invenţia se referă la agricultură şi poate fi utilizată la cultivarea castraveţilor.  Problema pe care o rezolvă invenţia constă în sporirea productivităţii şi calităţii castraveţilor. Procedeul de tratare a seminţelor de castraveţi înainte de semănat, conform invenţiei, constă în tratarea lor cu suspensie apoasă de biomasă de algă Nostoc linckia de 0,125...0,500% timp de 6...8 ore.

Publication date: 24.03.2021
Author name: 
Oficiul de Transfer Tehnologic al USM

Invenţia se referă la agricultură şi poate fi aplicată la cultivarea tomatelor. Problema pe care o rezolvă invenţia constă în sporirea productivităţii şi calităţii plantelor de tomate. Elaborarea constă în faptul că se propune un procedeu de tratare a seminţelor de tomate înainte de semănat, care constă în tratarea lor cu extract apos al biomasei de algă Nostoc linckia în concentraţie de 0,25…1,9% timp de 6…8 ore.

Publication date: 02.03.2021
Author name: 
Agrobusiness

Este pentru prima dată în ultimii doi ani când grâul de toamnă, orzul și rapița sunt într-o stare de vegetație bună, iar acest lucru se datorează, în mare parte, condițiilor climatice favorabile, susține doctorul habilitat în științe agricole, Boris Boincean.

„Am avut precipitații, în unele regiune înainte de semănat, în altele după semănatul de toamnă. Cei care au avut posbilitate să se încadreze în perioadele optime de însămânțare au lanurile verzi. Situația este una faborabilă, ba chiar aș spune destul de bună, comparativ cu anul trecut”, a punctat specialistul.

Pagini